Kontaktinformasjon


Sandnes kirkelige fellesråd

Adresse: Lundegeilen 16, 4323 Sandnes - se kart

Telefon: 51 97 47 70
Epost: kirkevergen.sandnes@kirken.no

Organisasjonsnummer: 971 337 788


Kirkeverge

Andreas E. Eidsaa Jr.

40413500

Send epost

Personalsjef

Gunnvor Gjedrem

47305715

Send epost

Prost

Tom Krager

91244212

Send epost

Sekretær

Maja Tytlandsvik Berg

51974770

Send epost

Leder for sykevakten

Luanne Dalmose

51974770

Send epost

Seniorprest

Sigve Ims

47500941

Send epost

Byprest

Øyvind Justnes Andersen

976 996 77

Send epost

Byprest

Frode Helvig

98603405

Send epost

Diakon

Karine Torvanger

97342352

Send epost