Dette er kirken i Sandnes


Kirken i Sandnes består av 10 sokn og Bypresten. I listen under finner du kontaktinformasjon og snarveier til deres nettsider.

Lyngholen 3, 4324 Sandnes
Postadresse: Postboks 29, 4397 Sandnes
Epost: bogafjell.sandnes@kirken.no
Telefon: 474 72 355

 Se kart

Besøk nettside

 

Lundegeilen 18, 4323 SANDNES
Postadresse: Postboks 3046, 4392 SANDNES
Telefon: 401 46 184 
E-post: post@bymenigheten.no

 Se kart

Besøk nettside

 

Bypresten
Oalsgate 12
4319 Sandnes

Følg oss på Facebook

 Se kart

Besøk nettside

 

Fossanvegen 370, 4110 Forsand
Epost: forsand.sandnes@kirken.no 
Telefon: 51 70 01 70

 Se kart

Besøk nettside

 

Juvelveien 4
4318 Sandnes
Telefon: 51 60 38 40
E-post: gand.sandnes@kirken.no

 Se kart

Besøk nettside

 

Haugen 12, 4323 Sandnes

Telefon til menighetsprest Nadine Vaagen: 413 91 649

Epost: ganddalen.sandnes@kirken.no 

 

Ganddalen menighet er en områdemenighet i Den Norske Kirke innenfor Gand sokn. Det jobbes med å få skilt ut Ganddalen menighet som et eget sokn. Vi møtes til gudstjeneste i aulaen på Lundehaugen ungdomsskole annenhver søndag i oddetallsuker. Se Facebook for oppdatert info. Velkommen til gudstjeneste og bli med på å bygge menighet.

 

 

 Se kart

Besøk nettside

 

Hølenesveien 3, 4308 Sandnes
Telefon: 489 97 119
E-post: riska@sandnes.kirken.no.

 Se kart

Besøk nettside

 

Kyrkjevegen 345, 4325 Sandnes
Telefon: 47478586
E-post: hoyland.sandnes@kirken.no

 Se kart

Besøk nettside

 

Åsveien 124
Telefon: 40 82 08 51
E-post: hana.sandnes@kirken.no 

 Se kart

Besøk nettside

 

Kobberveien 109, 4313 Sandnes
Telefon: 489 97 140
E-post: lura.sandnes@kirken.no

 Se kart

Besøk nettside

 

Amboltveien 2, 4310 Hommersåk
Telefon.  489 97 119
E-post: riska@sandnes.kirken.no

 Se kart

Besøk nettside

 

Kirkegata 10, 4307 Sandnes
Kontoradresse: Eidsvollgata 44, 4307 Sandnes
Telefon: 45637450
E-post: sandnes.menighet@kirken.no. 

Besøk nettside