Tiltak i forbindelse med koronaviruset


I Sandnes kirkene gjennomføres gravferder som planlagt, med de begrensninger som legges av myndighetene av hensyn til sårbare grupper.

 

Oppdatert 05.05.21 :

 

Kirkene i Sandnes følger anbefalinger og forskriftsfestede krav om samlinger og arrangementer fra regjeringen og Sandnes kommune.

Det er kommet nye nasjonale smitteverntiltak som gjelder fra 14. april, men Sandnes kommune har strammet ytterligere inn på smitteverntiltakene. De nye lokale smittevernreglene gjelder fra 16. april til og med 6. mai. For Den norske kirke i Sandnes betyr det følgende: 

 

Gravferd

Maks grensen for antall deltakere i en gravferd / bisettelse er 30 deltakere med faste, tilviste plasser. Dette gjelder også ute ved graven, og ved urnenedsettelser.

Antallbegrensningen gjelder for alle kirkerom i Sandnes, utenom Sandnes kapell.

Sandnes kapell har en maksbegrensning på 25 deltakere på grunn av lokalets størrelse.

I følge Helsedirektoratet innebærer kravet om «faste, tilviste plasser»følgende:

  • «Fast» betyr at deltakerne skal sitte på tilviste plasser under hele arrangementet og ikke bevege seg rundt i lokalet, utover ved nødvendige toalettbesøk eller lignende (f.eks. til dåp, nattverd osv.).
  • «Plass» betyr at deltakerne må sitte på et sete/benk/gulvteppe e.l. Arrangøren har ansvar for at stoler ikke flyttes nærmere enn to meter, og at benker o.l. markeres med nødvendig avstand mellom sitteplassene. Plassene bør være plassert slik at ansikt-til-ansikt-kontakt unngås. Ståplasser faller utenfor begrepet.
  • «Tilvist» betyr at plassene enten er nummererte eller at verter/vakter henviser deltakerne til nærmere bestemte plasser.

Alle til stede skal kunne holde to meters avstand.  Avstand måles skulder til skulder i alle retninger. Personer i samme husstand kan sitte tettere.

 

Gudstjenester

Fysiske gudstjenester er dessverre avlyst inntil videre.

Ved digitale arrangementer kan det være maksimalt fem personer tilstede, i tillegg til medvirkende og annet nødvendig produksjonspersonnell.

Se nettsiden til den enkelte menighet for mer informasjon, og for lenker til digitale gudstjenester og andre sendinger.

 

Dåp og vielser 

Ved vielser kan kun brudeparet, vigsler og to vitner være til stede.

Ved dåp kan barnet, foreldrene / søsken, prest og inntil to faddere være til stede.

 

Annen aktivitet i kirkene

Arbeid for barn og unge under 20 år fortsetter stort sett som før. 

 

Covid meldeskjema til Sandnes kommune

Sandnes kirkelige fellesråd sender inn Covid meldeskjema på alle vielser og gravferder / bisettelser som finner sted i kirkene i Sandnes. Menighetene i Sandnes sender inn Covid meldeskjema på alle gudstjenester, dåp og annen aktivitet i kirkerommet.

Du er velkommen til å kontakte vårt servicekontor for spørsmål : 51 97 47 70 eller pr. epost.

 

Gjeldende tiltak

En total oversikt over de nasjonale tiltak kan du finne på regjeringen.no og på helsenorge.no.

Se også hjemmesiden til Sandnes kommune for evt. lokale tiltak.

 

Avstå fra fysisk kontakt og hold avstand
I en begravelse, dåp og vielse er det naturlig å håndhilse og gi en klem, men nå må vi dessverre finne andre måter å vise omtanke og respekt på. Et smil, et vennlig blikk og noen gode ord kan være gode alternativer.   
Nær familie som vanligvis er sammen i hjemmet kan sitte tettere sammen. For andre gjelder regelen med 2 meter avstand både inne i kirkerommet og utendørs.

 

Smittevernet ved virksomhet i Den norske kirke bygger på fem hovedprinsipper:

  • Syke personer skal ikke delta på fysiske samlinger.
  • Gode rutiner for hygiene, håndvask og renhold.
  • Minst mulig felles bruk og berøring av inventar og utstyr.
  • God avstand mellom alle som deltar.
  • Tilstrekkelig bemanning til stede.

 

Tilbake