Tiltak i forbindelse med koronaviruset


I Sandnes kirkene gjennomføres gravferder, dåp og vielser som planlagt, med de begrensninger som legges av myndighetene av hensyn til sårbare grupper.

 

Oppdatert 25.02.21 :

 

Kirkene i Sandnes følger anbefalinger og forskriftsfestede krav om samlinger og arrangementer fra regjeringen og Sandnes kommune.

For Den norske kirke i Sandnes betyr det følgende: 

Maks grensen er hevet til 100 deltakere med faste, tilviste plasser.

Den største endringen denne gangen er det nye kravet om «faste, tilviste plasser». I følge Helsedirektoratet innebærer dette kravet:

  • «Fast» betyr at deltakerne skal sitte på tilviste plasser under hele arrangementet og ikke bevege seg rundt i lokalet, utover ved nødvendige toalettbesøk eller lignende (f.eks. til dåp, nattverd osv.).
  • «Plass» betyr at deltakerne må sitte på et sete/benk/gulvteppe e.l. Arrangøren har ansvar for at stoler ikke flyttes nærmere enn en meter, og at benker o.l. markeres med nødvendig avstand mellom sitteplassene. Plassene bør være plassert slik at ansikt-til-ansikt-kontakt unngås. Ståplasser faller utenfor begrepet.
  • «Tilvist» betyr at plassene enten er nummererte eller at verter/vakter henviser deltakerne til nærmere bestemte plasser.

Dersom et arrangement gjennomføres med faste, tilviste plasser, kan det være maksimalt 100 deltakere til stede. Medvirkende kommer i tillegg. Alle til stede skal kunne holde en meters avstand. Det anbefales 2 meters avstand ved innendørs allsang. Avstand måles skulder til skulder i alle retninger.

For å følge kravet om nok avstand, er følgende antallsbegrensninger satt for kirkene i Sandnes:

Bogafjell kirke : 100

Bymenigheten : 100

Forsand kyrkje: 50

Gand kirke : 100

Ganddalen på Lundehaugen : 55

Hana kirke : 100

Høyland kirke : 78

Høle kyrkje : 50

Julebygda : 50

Lura kirke : 75

Riska kirke : 100

Riska gamle kirke : 25

Sandnes kapell : 25

Sandnes kirke : 50

Sviland kyrkje : 50

Soma kapell : 75

I Soma kapell blir det mulighet for å synge for de som sitter i fremre del med 2 meters mellomrom. I bakre del blir det 1 meters mellomrom, og der kan man da ikke synge. Til gjengjeld blir kapasiteten økt fra 50 til 75.

Et arrangement uten faste, tilviste plasser, har grense på maksimalt 10 personer i tillegg til medvirkende. Slike arrangement bærer ofte preg av forflyttinger i rommet mv.

Se nettsiden til den enkelte menighet for mer informasjon om påmelding til gudstjenester.

En total oversikt over de nasjonale tiltak finnes blant annet på regjeringen.no og på helsenorge.no.

Se også hjemmesiden til Sandnes kommune for lokale tiltak.

 

Avstå fra fysisk kontakt og hold avstand
I en begravelse, dåp og vielse er det naturlig å håndhilse og gi en klem, men nå må vi dessverre finne andre måter å vise omtanke og respekt på. Et smil, et vennlig blikk og noen gode ord kan være gode alternativer.   
Nær familie som vanligvis er sammen i hjemmet kan sitte tettere sammen. For andre gjelder regelen med 2 meter avstand både inne i kirkerommet og utendørs.

 

Smittevernet ved virksomhet i Den norske kirke bygger på fem hovedprinsipper:

  • Syke personer skal ikke delta på fysiske samlinger.
  • Gode rutiner for hygiene, håndvask og renhold.
  • Minst mulig felles bruk og berøring av inventar og utstyr.
  • God avstand mellom alle som deltar.
  • Tilstrekkelig bemanning til stede.

Tilbake