Tiltak i forbindelse med koronaviruset


I Sandnes kirkene gjennomføres gravferder, dåp og vielser som planlagt, med de begrensninger som legges av myndighetene av hensyn til sårbare grupper.

 

Oppdatert med de siste restriksjonene fra myndighetene 09.11.20 :

Kirkene i Sandnes følger anbefalinger og forskriftsfestede krav om samlinger og arrangementer fra FHI .

Våre kirker har ikke fastmonterte seter, og vi kan da tillate inntil 50 personer i en samling i tillegg til medvirkende. Alle må holde minst en meter avstand.

 

Smittevernet ved virksomhet i Den norske kirke bygger på fem hovedprinsipper:

  • Syke personer skal ikke delta på fysiske samlinger.
  • Gode rutiner for hygiene, håndvask og renhold.
  • Minst mulig felles bruk og berøring av inventar og utstyr.
  • God avstand mellom alle som deltar.
  • Tilstrekkelig bemanning til stede.

 

Avstå fra fysisk kontakt og hold avtand
I en begravelse, dåp og vielse er det naturlig å håndhilse og gi en klem, men nå må vi dessverre finne andre måter å vise omtanke og respekt på. Et smil, et vennlig blikk og noen gode ord kan være gode alternativer.   
Vi ber dere benytte annen hver stolrad, og annen hver stol så langt det lar seg gjøre. Hold også avstand utendørs.

Tilbake