Politiattest


Sandnes kirkelige fellesråd og alle menighetene i Sandnes vil med dette synliggjøre en klar holdning om at det er nulltoleranse for grenseoverskridende adferd. Vi krever derfor politiattest av ansatte og frivillige medarbeidere som kommer i kontakt med barn, unge og funksjonshemmede i vår regi.

Bildet viser et stoppskilt

 

HVORDAN SØKE POLITIATTEST

Alle som er fylt 18 år kan søke om politiattest elektronisk. Personer mellom 15 og 18 år må søke per post.

Før du begynner må du ha klart et bekreftelsesskjema fra Sandnes kirkelige fellesråd. Dette skjemaet må legges ved søknaden til politiet.

 

Søke per post:

Alle kan velge å søke om politiattest per post. Da må du laste ned søknadsskjemaet fra politiets nettsider og sende det i posten. Det er viktig at bekreftelsesskjemaet fra Sandnes kirkelige fellesråd legges ved med navn og fødselsdato påskrevet. Du må også legge ved kopi av gyldig legitimasjon med bilde og signatur. 

 

Søke elektronisk (BankID eller MinID kreves) :

OBS. Bekreftelsesskjemaet må skannes og lagres som fil før du går videre.

1. Gå inn på politiets elektroniske søknadsskjema.

2. Fyll ut kontaktinformasjonen din, og velg kategori og formål med politiattesten.

3. Last opp bekreftelsesskjemaet, og send inn søknaden.

4. Du får politiattesten innen 2 uker fra politiet fikk søknaden hvis du har opprettet digital postkasse. Hvis du mottar politiattesten i posten, tar det litt lengre tid.

Ansatte leverer/framviser sin politiattest til Kirkevergen.

Frivillige medarbeidere leverer/framviser sin attest til daglig leder i menigheten om ikke annet er bestemt.

 

Lenker:

 

  1. Klikk her for å komme til bekreftelsesskjema fra Sandnes kirkelige fellesråd
  2. Klikk her for å komme til politiets nettside og søke politiattest per post
  3. Klikk her for å komme til politiets nettside og søke politiattest digitalt

 

Tilbake