Dåp - Ledige tidspunkt og påmelding


 

I dåpspåmeldingen klikker du på "Ny registrering" for å søke etter ledige tidspunkt og bestille dåp. Når du har sendt forespørselen vil du etter 1-2 virkedager få en epost med bekreftelse på at ønsket tidspunkt er ledig.

Dersom du ikke har alle opplysningene kan du likevel lagre og sende forespørselen. Du kan legge inn resten av opplysningene på et senere tidspunkt ved å klikke på "Jeg vil åpne en registrering". (Detaljer om barnet og én forelder må legges inn for å kunne lagre og sende forespørselen)

Dåp og korona: Selv nå i koronatiden er det fullt mulig å ha dåp. De forskjellige kirkene har egne begrensninger på hvor mange dere kan være i et dåpsfølge. Spørsmål rundt dette rettes til presten i den aktuelle kirken. Vi tilrettelegger for at dåpen skal gjennomføres på en flott og trygg måte, og vi ønsker å formidle at smitteverntiltak blir godt ivaretatt hos oss. Det er litt forskjellige måter å avholde dåp på i de forskjellige menighetene i Sandnes for tiden, de fleste begrenser dåpsseremonien til en familie om gangen. Her er det bare å komme med ønsker om hvordan dere ønsker å ha det. Vi kan tilby dåp både i hverdager og helg. Finner dere ikke en dato som passer i vår påmeldingsmodul, er det fullt mulig å ta kontakt med Kirkevergekontoret for å finne en dato som passer bedre.

 

 

Du kan også ringe oss for å sjekke ledige datoer og registrere dåp. Dersom ingen ledige tidspunkt passer eller du har andre spørsmål kan du også ta kontakt med oss! Vi vil så godt som mulig legge til rette for dine ønsker. Du kan nå oss på tlf: 51 97 47 70 eller på e-post.

Tilbake