Dåp på en lørdag?


Det er tradisjon med dåp i søndagens gudstjeneste kl. 11.00 - men noen ganger passer det bedre med dåp på en lørdag. Kirkene i Sandnes ønsker å legge til rette for det.

Her er en oversikt over tilgjengelige datoer:

Riska kirke lørdag 3. februar 2024 kl. 13:00.

Velkommen til både liten og stor! 

Tilbake