Kirke midt i byen


Velkommen til fellesgudstjeneste på RUTEN i Sandnes sentrum SØNDAG 9. juni 2024

 

Kirkene i Sandnes ønsker deg velkommen til gudstjeneste for hele familien!

Vi synger sammen, får med oss ord for dagen, og feirer nattverd sammen.

Gudstjenesten ledes av prost Tom Krager med tale av biskop Anne Lise Ådnøy.

Ordfører Kenny Rettore kommer også!

Etter gudstjenesten serveres det gratis kirkekaffe og Speideren arrangerer aktiviteter for barna. 

Fra scenen vil vi samtidig få musikkinnslag, blandt annet fra gospelkoret Abraham.

Alt foregår på RUTEN i Sandnes.

Program for dagen:

 

11:00 Gudstjeneste med nattverd

11:45 Kirkekaffe

12:00 Aktiviteter og musikk

 

Medvirkende: Speidere fra KFUK/KFUM. 

Vi gleder oss!

Tilbake