Kirkevalget 2023


Det er kirkevalg 11. september 2023. Her er din mulighet til å bruke din stemme for å skape fremtidens kirke.

 

 

 

Den 11. september er det valg til nytt menighetsråd i våre 11 sokn i Sandnes. På valgdagen for kommune- og fylkestingsvalget, kan medlemmer i Den norske kirke også velge hvem som skal styre i sin lokale menighet. I tillegg kan man velge hvem som skal inn i bispedømmerådet og dermed også sitte på Kirkemøtet, som ofte kalles kirkens storting.

I februar og mars arbeider en nominasjonskomite med å sette opp en liste over kandidater til å sitte i menighetsrådet hvor du bor. Dette er et tillitsverv og Den norske kirke har bruk for et styre som består av mennesker med ulik alder og erfaring. Man trenger ikke å ha vært blant de mest aktive i kirken, mange har rik livserfaring og kunnskaper fra yrkesliv og frivillig arbeid, dette er viktige bidrag til det teamet som skal utgjøre menighetsrådet.

Så svar frimodig ja til å bli med, dersom du blir spurt! Eller foreslå andre eller deg selv som frivillige i menighetens mangfoldige arbeid. Det kan du gjøre ved å kontakte din lokale menighet.

Fristen for å ha klar en liste er 31. mars kl. 12.00. Hvem som helst av medlemmene i de forskjellige sokn kan i prinsippet foreslå en liste til menighetsrådsvalget, så lenge forslaget er skrevet under av ti personer med stemmerett. Nominasjonskomiteens liste kan man også supplere med et ekstra navn i perioden 2. – 15. mai. Fem medlemmer med stemmerett kan sammen foreslå en supplerende kandidat som da vil komme med på lista til valget.

 

Menighetsrådets oppgaver

Menighetsrådet skal bidra til at kirken er et sted alle kan kjenne seg hjemme. Det betyr blant annet å legge til rette for at mennesker kan møtes til menighetsbyggende virksomhet som barne- og ungdomsarbeid, gode gudstjenester, dåps- og konfirmantundervisning, diakoni (kirkens omsorgstjeneste), musikk og frivillig arbeid av ulik karakter. Menighetsrådet lager planer som utføres i fellesskap av ansatte og frivillige.

En nasjonal undersøkelse blant sittende menighetsrådsmedlemmer viser at et stort flertall trives og opplever det som meningsfylt å være med i menighetsrådet.

Hvorfor si ja til menighetsråd?

Det er mange grunner til å stille til valg til menighetsrådet. Her er ti av dem. Som representant i menighetsrådet vil du få mulighet til å:

  1. bruke dine talenter 
  2. få nye relasjoner i nærmiljøet
  3. jobbe sammen med andre – for andre
  4. være med på å formidle kristen tro
  5. dele og diskutere dine standpunkt med andre
  6. sørge for et trygt og godt fritidstilbud for barn og unge
  7. legge til rette for at kirken blir en viktig kulturarena
  8. bidra til at kirken er åpen for alle
  9. gjøre lokalmiljøet ditt bedre
  10. bli bedre kjent med deg selv

 

Forhåndsstemming i Sandnes 2023

Selve valgdagen er 11. september, og som tidligere, vil du finne kirkevalgets valglokaler like i nærheten av lokalene til kommunevalget, og ha samme åpningstider.  Alle medlemmer som fyller 15 i år eller er eldre, har stemmerett. 

Nytt i år er du kan forhåndsstemme digitalt ved kirkevalget fra 10. august til 6. september 2023. Det gjør du på www.kirkevalget.no.

Hvis du skal forhåndsstemme på papir kan du gjøre det fra 10. august til 8. september 2023. Husk å ta med legitimasjon. 

Kirkevergekontoret i Sandnes har åpent for forhåndsstemming alle hverdager i forhåndsstemmeperioden (10. august - 8. september) fra kl.  09:00-15:00. Adressen er Lundegeilen 16, 2. etg.

Kirkevergekontoret vil i tillegg ha langåpent for forhåndsstemming torsdag 31. august kl. 15:00-20:00.

Det skal også være mulig å stemme i din lokale kirke i forbindelse med gudstjenesten minst en søndag i forhåndsstemmeperioden.

Dersom du skal forhåndsstemme i et annet sokn enn der du bor må du gjøre det senest 1. september.

Mer informasjon om kirkevalget finner du på nettstedet www.kirkevalget.no.

 

Tilbake