Fellesrådets medlemmer 2019 - 2023


Medlemmer 2019 - 2023

Tom Krager, Prost
Anne Gravdal, kommunens representant
Arve Oftedal, Gand sokn
Håvard Godeset, Sandnes sokn
Svein Arne Lindø, Riska sokn (Leder fra des. 2019)
Gina Horve Osaland, Høle sokn
Tor Arvid Flokketvedt, ByMenigheten sokn
Gunnar Nes, Høyland sokn
Torhild Nødland, Bogafjell sokn (Nestleder fra des. 2019)
Karl Skretting, Lura sokn
Bodil Skogvoll Skretting, Hana sokn 
Anne Marit Rettedal, Forsand sokn

Tilbake