Nye Sandnes


 

Fra 1.1.2020 slås Forsand og Sandnes kommuner sammen. Den nye kommunen skal hete Sandnes, og i mellomtiden kalles den "Nye Sandnes". Kommunen får et storslagent landskap med fjellvidder som grenser mot Aust-Agder og Vest-Agder, ville bratte fjell og fjorder, urbane Sandnes og flate jordbruksbygder. Les mer om kommunesammenslåingen her.

Når kommuner slås sammen får det følger for Den norske kirke i området. På samme måte som kommunene slås sammen, slås også kirken i de to kommunene sammen. Dette arbeidet ledes av Kirkelig fellesnemnd med like mange representanter fra kirken i hver av kommunene,et politisk oppnevnt medlem og en representant oppnevnt av biskopen. Mellom nemndens møter ledes dette arbeidet av prosjektleder Siv Fossan.

Prosjektleder Siv Fossan

Tilbake