Kirken som arbeidsplass


Kirken i Sandnes er en mangfoldig arbeidsplass. De fleste vet at det finnes prester i kirken. Men her er utrolig mye mer! Nysgjerrig?

Bildet viser en kirketjener i tjeneste

 

Kirken i Sandnes er en mangfoldig arbeidsplass. De fleste arbeider i menigheter og noen driver med felles administrasjon. Her følger en litt nærmere presentasjon av mange ulike stillingstypene:

Presten er den mest kjente medarbeideren i kirka. Det er oftest presten som leder en gudstjeneste, vigsel eller gravferd. Presten holder gjerne andakt på sykehjem, deltar i konfirmantarbeid, går på sykebesøk etc. Noen menigheter har egne prester som arbeider med barn og/eller ungdom. 

Kateket er en type lærerstilling i menigheten. Kateketen har ansvar for opplæringsarbeidet som skjer i menigheten. Ofte er det kateketen som tar seg av konfirmantforberedelsene. Men kateketen er også ofte å møte i trosopplæring og på alpha-kurs.

Alle menigheter har en ledende musiker. Kantor eller organist er de vanligste titlene. Det er denne som spiller orgel og piano ved gudstjenester m.v. og dirigerer kor. Kirkemusikeren organiserer også konserter, skaffer solister og forsangere til gudstjenestene m.m.
   
Diakon er menighetens omsorgs- og miljøarbeider. Noen menigheter har diakon med ungdomsprofil, mens andre menigheter har diakon først og fremst i eldrearbeidet. Samtaler, ofte med mennesker som har opplevd tap og sorg, er en viktig del av diakonens arbeid.

Menighetene i Sandnes har en daglig leder. Det er mange aktiviterer, ansatte og frivillige medarbeidere å organisere og lede. Daglig leder holder også orden på menighetens økonomi og sørger for at menighetsrådet har gode arbeidsvilkår. Og det er daglig leder som sørger for at menighetsrådets vedtak blir iverksatt.

Kirketjener er på mange måter den usynlige tilretteleggeren. Kirketjeneren sørger for at kirkerommet er rent og ryddig, at det er varmet opp, at utstyr er på plass m.v. Litt pynting og sølvpuss må også til. Ofte er kirketjener også vaktmester og sørger for orden og vedlikehold i og rundt kirka og menighetens øvrige bygninger.

Kirkeverge er øverste leder for kirken i kommunen. Kirkevergen er ansvarlig for kirkens økonomi, bygningsmasse og de fleste ansatte. Kirkevergen er saksbehandler for Fellesrådet og iverksetter de vedtak som rådet fatter.

Noen menigheter har barnearbeider, ungdomsarbeider, ettåring eller pedagogiske medarbeidere i åpne barnehager. Ved kirkevergekontoret er det ulike administrative stillinger innen sekretærarbeid, regnskap, personal og IT.

Vi publiserer ledige stillinger på Webcruiter.

 

Tilbake