Fellesrådets møter


Sandnes kirkelige fellesråd er øverste organ for kirken i Sandnes. Rådet består av en representant fra hvert sokneråd, prost og en politisk oppnevnt representant fra Sandnes kommune. Rådet har ansvar for saker som angår ansatte, økonomi, kirkebygg m.m. Rådets møter er normalt offentlige.

Bildet viser en kontoransatt som skriver på tastatur

Her kan du se følgende møteinnkallinger og protokoller i pdf-format:

 

Møtene i 2024


14.02.24 - Møteinnkalling Sandnes kirkelige fellesråd

14.02.24 - Møteprotokoll Sandnes kirkelige fellesråd


17.04.24 - Møteinnkalling Sandnes kirkelige fellesråd

17.04.24 - Møteprotokoll Sandnes kirkelige fellesråd


12.06.24 - Møteinnkalling Sandnes kirkelige fellesråd

12.06.24 - Møteprotokoll Sandnes kirkelige fellesråd


Møtene i 2023


15.02.23 - Møteinnkalling Sandnes kirkelige fellesråd

15.02.23 - Vedlegg til møteinnkalling: Verneplan for gravplasser i Sandnes

15.02.23 - Møteprotokoll Sandnes kirkelige fellesråd


19.04.23 - Møteinnkalling Sandnes kirkelige fellesråd

19.04.23 - Møteprotokoll Sandnes kirkelige fellesråd


14.06.23 - Møteinnkalling Sandnes kirkelige fellesråd

14.06.23 - Møteprotokoll Sandnes kirkelige fellesråd


06.09.23 - Møteinnkalling Sandnes kirkelige fellesråd

06.09.23 - Møteprotokoll Sandnes kirkelige fellesråd


25.10.23 - Møteinnkalling Sandnes kirkelige fellesråd

25.10.23 - Møteprotokoll Sandnes kirkelige fellesråd


13.12.23 - Møteinnkalling Sandnes kirkelige fellesråd

13.12.23 - Møteprotokoll Sandnes kirkelige fellesråd


Årsrapport for 2023 - Sandnes kirkelige fellesråd. Åpnes i PDF.


Møtene i 2022


16.02.22 - Møteinnkalling Sandnes kirkelige fellesråd

16.02.22 - Møteprotokoll Sandnes kirkelige fellesråd


06.04.22 - Møteinnkalling Sandnes kirkelige fellesråd

06.04.22 - Møteprotokoll Sandnes kirkelige fellesråd


08.06.22 - Møteinnkalling Sandnes kirkelige fellesråd

08.06.22 - Møteprotokoll Sandnes kirkelige fellesråd


31.08.22 - Møteinnkalling Sandnes kirkelige fellesråd

31.08.22 - Møteprotokoll Sandnes kirkelige fellesråd


19.10.22 - Møteinnkalling Sandnes kirkelige fellesråd

19.10.22 - Møteprotokoll Sandnes kirkelige fellesråd


14.12.22 - Møteinnkalling Sandnes kirkelige fellesråd

14.12.22 - Møteprotokoll Sandnes kirkelige fellesråd


Årsrapport for 2022 - Sandnes kirkelige fellesråd. Åpnes i PDF


Møtene i 2021


10.02.21 - Møteinnkalling Sandnes kirkelige fellesråd

10.02.21 - Møteprotokoll Sandnes kirkelige fellesråd


13.04.21 - Møteinnkalling Sandnes kirkelige fellesråd

13.04.21 - Møteprotokoll Sandnes kirkelige fellesråd


09.06.21 - Møteinnkalling Sandnes kirkelige fellesråd

09.06.21 - Møteprotokoll Sandnes kirkelige fellesråd


01.09.21 - Møteinnkalling Sandnes kirkelige fellesråd

01.09.21 - Møteprotokoll Sandnes kirkelige fellesråd


Møtene i 2020


06.02.20 - Møteinnkalling Sandnes kirkelige fellesråd

06.02.20 - Møteprotokoll Sandnes kirkelige fellesråd 


10.06.20 - Møteinnkalling Sandnes kirkelige fellesråd

10.06.20 - Møteprotokoll Sandnes kirkelige fellesråd


02.09.20 - Møteinnkalling Sandnes kirkelige fellesråd

02.09.20 - Møteprotokoll Sandnes kirkelige fellesråd


30.09.20 - Møteinnkalling Sandnes kirkelige fellesråd

30.09.20 - Møteprotokoll Sandnes kirkelige fellesråd


21.10.20 - Møteinnkalling Sandnes kirkelige fellesråd

21.10.20 - Møteprotokoll Sandnes kirkelige fellesråd


25.11.20 - Møteinnkalling Sandnes kirkelige fellesråd

25.11.20 - Møteprotokoll Sandnes kirkelige fellesråd


Møtene i 2019


05.02.19 - Møteinnkalling Sandnes kirkelige fellesråd-

05.02.19 - Møteprotokoll Sandnes kirkelige fellesråd (Ekstraordinært møte, én sak)


20.02.19 - Møteinnkalling Sandnes kirkelige fellesråd

20.02.19 - Møteprotokoll Sandnes kirkelige fellesråd


10.04.19 - Møteinnkalling Sandnes kirkelige fellesråd

10.04.19 - Møteprotokoll Sandnes kirkelige fellesråd


05.06.19 - Møteinnkalling Sandnes kirkelige fellesråd

05.06.19 - Møteprotokoll Sandnes kirkelige fellesråd


22.08.19 - Møteinnkalling Sandnes kirkelige fellesråd

22.08.19 - Møteprotokoll Sandnes kirkelige fellesråd


28.11.19 - Møteinnkalling Sandnes kirkelige fellesråd

28.11.19 - Møteprotokoll Sandnes kirkelige fellesråd


Møtene i 2018


07.02.18 - Møteinnkalling Sandnes kirkelige fellesråd

Driftsregnskap for Sandnes kirkelige fellesråd 2017

07.02.18 - Møteprotokoll Sandnes kirkelige fellesråd


04.04.18 - Møteinnkalling Sandnes kirkelige fellesråd -

04.04.18 - Møteprotokoll Sandnes kirkelige fellesråd


06.06.18 - Møteinnkalling Sandnes kirkelige fellesråd

06.06.18 - Møteprotokoll Sandnes kirkelige fellesråd


05.09.18 - Møteinnkalling Sandnes kirkelige fellesråd

05.09.18 - Møteprotokoll Sandnes kirkelige fellesråd


18.10.18 - Møteinnkalling Sandnes kirkelige fellesråd

18.10.18 - Møteprotokoll Sandnes kirkelige fellesråd


12.12.18 - Møteinnkalling Sandnes kirkelige fellesråd

12.12.18 - Møteprotokoll Sandnes kirkelige fellesråd


Møtene i 2017


02.02.17 - Møteinnkalling Sandnes kirkelige fellesråd

02.02.17 - Møteprotokoll Sandnes kirkelige fellesråd


23.03.17 - Møteinnkalling Sandnes kirkelige fellesråd

23.03.17 - Møteprotokoll Sandnes kirkelige fellesråd


08.06.17 - Møteinnkalling Sandnes kirkelige fellesråd

08.06.17 - Møteprotokoll Sandnes kirkelige fellesråd


06.09.17 - Møteinnkalling Sandnes kirkelige fellesråd

06.09.17 - Møteprotokoll Sandnes kirkelige fellesråd


18.10.17 - Møteinnkalling Sandnes kirkelige fellesråd

18.10.17 - Møteprotokoll Sandnes kirkelige fellesråd


07.12.17 - Møteinnkalling Sandnes kirkelige fellesråd

07.12.17 - Møteprotokoll Sandnes kirkelige fellesråd

07.12.17 - Svar på høring om ny lov for tros- og livssynssamfunn

 

Tilbake