Gravferd


Mange følelser melder seg i møte med død og gravferd. I løpet av kort tid må det blant annet tas valg for seremoni, gravferdsform og hvor gravlegging skal finne sted. De som står nærmest må også forholde seg til en rekke praktiske, juridiske og økonomiske spørsmål. 

 

                                                                                                                                                                                                

Gravferd