Levende Jesustro i livsnære fellesskap

Kontakt for utleie

Ønsker du å leie eller har spørsmål om utleie av menighetssal eller andre lokaler ta kontakt med:
Ragna Skårland ragna.skarland@sandnes.kirken.no eller telefon: 47478586

Menighetsblad

MENIGHETSBLAD 2017
Menighetsblad 2016

Menighetsblad 2016 nr 1

Menighetsblad 2016 nr 2

Menighetsblad 2016 nr 3

Menighetsblad 2016 nr 4

Menighetsblad 2015

Menighetsblad 2015 nr 1
Menighetsblad 2015 nr 2
Menighetsblad 2015 nr 3

Menighetsblad 2015 nr 4