Om oss

Fellesrådets medlemmer og møter

Fellesrådets møter. Innkallinger og referat.

Les mer...

Våre kirkebygg

Kirkebyggene i Sandnes er veldig ulike i utseende, byggeskikk, materialvalg og alder. Er du interessert i å vite mer om byggene?

Den norske kirke har samlet mye informasjon i en egen kirkedatabase som alle kan søke etter informasjon i.

Gå til www.kirkesøk.no eller klikk på lenken her.

Politiattest

Sandnes kirkelige fellesråd og alle menighetene i Sandnes vil med dette synliggjøre en klar holdning om at det er nulltoleranse for grenseoverskridende adferd. Vi krever derfor politiattest av ansatte og frivillige medarbeidere som kommer i kontakt med barn, unge og funksjonshemmede i vår regi.

Les mer...

Personvern

Sandnes kirkelige fellesråd tar vare på betrodde persondata. Les vår personvernerklæring her.

Personvernerklæring

Sandnes kirkelige fellesråd - om oss

Sandnes. Norges 8. største by og 9. største kommune etter folketall med over 75.000 innbyggere pr 1.1.2017. Byen ligger rundt sørenden av Gandsfjorden. Geografisk spenner Sandnes fra typisk jærlandskap med rike jordbruksområder til vestlandske fjell- og fjorder. Grensene for kommune, fellesråd og prosti er sammenfallende. Kirken står sterkt i byen og menighetslivet er meget rikt og variert. Her er åtte geografiske sokn og norges eneste sogn uten eget landområde. Kirken driver også et betydelig diakonalt arbeid i sentrum med byprestene. Disse har sin hverdag i byens rusmiljø og har en betydelig rolle i drift av gateavisa Asfalt. Sandnes kirkelige fellesråd har også gått i bresjen for en større dåpsaksjon for å bidra til å snu en urovekkende nedadgående trend blant våre medlemmer.

Les mer...

Åpningstider

Kirkevergekontoret har åpent mandag til og med fredag. Normaltid: 09.00-14.00 Sommertid, romjul og påskeuke: 09.00-13.00 Julaften og nyttårsaften: 09.00-12.00 Lørdager, søndager og "røde dager" har vi ikke åpent.

Les mer...

Organisasjonskart

Last ned organisasjonskart.

Kontakt

Sandnes kirkelige fellesråd
Storgata 48, 4307 Sandnes
Telefon: 51 97 47 70
Send e-post

Ansatte