Velkommen til kirken!

Austrått bydel i Sandnes har to gudstjenestesteder - Høyland kirke og på Høyland Menighetshus. 
I Sviland bydel er gudstjenestene i Sviland kapell.Vår visjon: Levende Jesustro i livsnære fellesskap

Aktuelt

Bispevisitas i Høyland sokn

I tiden 20. - 25.1 besøker biskop Erling Pettersen Høyland sokn    Les mer...

Givertjeneste

På jakt etter nye givere   Les mer...

Trosopplæringstilbud i Høyland sokn

Velkommen!    Les mer...

Barnekoret Sangsus

Semesterplan vår 2015     Les mer...

Velkommen til dåp!

Menighetene i Sandnes tilbyr nå to måter å melde barnet til dåp på.    Les mer...

Dette skjer på Sviland


Dette skjer på Austrått


Menighetsblad

Høyland menighetsblad

Ønsker du å lese vårt menighetsblad?