SISTE NYTT

 

26.02.2014

Sandnes. Norges 8. største by og 9. største kommune etter folketall med over 75.000 innbyggere pr 1.1.2017. Byen ligger rundt sørenden av Gandsfjorden. Geografisk spenner Sandnes fra typisk jærlandskap med rike jordbruksområder til vestlandske fjell- og fjorder. Grensene for kommune, fellesråd og prosti er sammenfallende. Kirken står sterkt i byen og menighetslivet er meget rikt og variert. Her er åtte geografiske sokn og norges eneste sogn uten eget landområde. Kirken driver også et betydelig diakonalt arbeid i sentrum med byprestene. Disse har sin hverdag i byens rusmiljø og har en betydelig rolle i drift av gateavisa Asfalt. Sandnes kirkelige fellesråd har også gått i bresjen for en større dåpsaksjon for å bidra til å snu en urovekkende nedadgående trend blant våre medlemmer.

Her kommer mer