SISTE NYTT

 

24.02.2014

I ungdomsskoletida inviterer kirken til konfirmasjon. Konfirmasjon er en stadfestelse på dåpen. 

Midt i ungdomsskoletida inviterer kirken til konfirmasjon. Ordet konfirmasjon betyr stadfestelse - hos oss med tanke på å stadfeste at en er døpt. Det er stor variasjon fra menighet til menighet hvordan konfirmasjonstiden legges opp.

Om våren er det tid for påmelding til neste års konfirmasjon. Dette skjer nå i hovedsak gjennom påmelding fra menighetens nettside. Lenke til menighetens nettside finner du på denne siden.

Menighetene i Sandnes vil fortsette å sende ut invitasjon til neste års konfirmanter i forbindelse med at det åpnes for elektronisk påmelding. Det varierer litt fra menighet til menighet når de starter påmeldingen.

Les mer om konfirmasjon i kirken her.