SISTE NYTT

 

15.08.2016

Nå kan du enkelt sjekke om du er medlem i Den norske kirke og eventuelt melde deg inn eller ut. Klikk her for å gå videre.

Vi nevner her noen følger av utmelding:
Du mister retten til kirkelig konfirmasjon, vigsel og gravferd
Du mister retten til kirkelige verv og stillinger
Du kan miste rett til å være fadder for andres barn som blir døpt i kirken
Du kan ikke kreve å få dine barn døpt
Du mister stemmerett ved kirkelige valg